"Rossi"
INT NO SE Ch Azania's Ilario

Född/born: 1989-01-22 (deceased)
Ägare/owner: Ingeborg Kjøl Molnes, kennel Azania's, Norge/Norway
Uppfödare/breeder: Ingeborg Kjøl Molnes, kennel Azania's, Norge/Norway

Ch Azenda Ekos Ch Bellini Drumshallon Phantom
Ch Brookville Beauty
Azenda Trinket Ch Neyeliz Cascade
Drumshallon Witch
Ch Shantari's Azania Ch Senjisfinx Ismail Ch Lollipop
Ch Azenda Fula Choralist
Ch Senjisfinx Nefertari Ch Visakoivun Narmer
Ch Senjisfinx Isis

Avkommor hos Faraoland/offspring at Faraoland

Kull/litter "A-kullen" född/born 1991
Mamma/mother: Ch Bokoto Nile Black Tango
Ch Faraoland Nile Wild Akabusi TRI
Ch Faraoland Nile Wild Akawungo TRI
Faraoland Nile Wild Aku-Aku R/V
Ch Faraoland Amie Black Beauty TRI
Faraoland Nile Wild Amalindi TRI
 
Kull/litter 2 "B-kullen" född/born 1992
Mamma/mother: Ch Bokoto Nile Black Tango
Faraoland Nile Wild Bubalak TRI
Ch Faraoland Nile Wild Burundi R/V
Faraoland Nile Wild Butayeb R/V
Ch Faraoland Nile Wild Bambuti R/V
 
Tillbaka