SBIM-valp
Faraoland Solo Otra Vez

Årets Basenjitikvalp 2009
Flera placeringar i BIS-valp

Lotus album

Länk till Highlights/Lotus

Född: 2009-01-01
Ägare: Helena Strömbert, Cecilia Johansson & familjen Sandberg

Hälsa
Fanconi-test: indeterminant mellan fri/bärare för Fanconi
Höftledsröntgad: B (normal)
Ögonlyst: UA, en PPM-tråd iris-iris i höger öga (2010)
Ch Jasiri-Sukari Juri Maguire Ch Sukari's Spot The Target Ch Djakomba's Spotlight
Ch Djakomba's Sugarbabe Of Kazor
Ch Jasiri's Jurassic Bark Ch Sukari's Steven Spielbark
Ch Jasiri's General Delivery
Ch Ambient Colour Loango Ch Faraoland Victory And Freedom Ch Mandela Free Out Of Africa
Ch Faraoland Lucia Out Of Africa
Ch Klassic's A Star In Stripes Ch Klassic's Eye Of The Tiger
Ch Klassic's Miss Devious

Tillbaka