Dakarai Piece of Cake

Pajson

SE NO DK NORD Ch
Dakarai Piece of Cake

Född: 2008-01-28
Uppfödare:
Sanna-Maija Helevä, Kennel Dakarai
Ägare:
Ulrika Johansson, kennel Twigas

HÄLSA:

Öga

HD: 

Fanconi: 

PRA: 

STAMTAVLA

Ch Sundiata’s Pi R Squared

Ch SunDiata Sir Ochre Dutton

SunDiata Kokopelli’s Flute

Ch Palm Desert Ful-a Charisma

SunDiata Sashalia Gold Flute

SunDiata’s Piper Tiger

SunDiata Sashalia Gold Flute

Ch Dakarai Shani Mlia

Bulldobas Phantom

Calypso Holiday Hot Fudge

Ch Watzikima’s Proud Wiking

Ch Furahan Ibenga

Ch Calypso Kilimanjaro

Calypso Butter Brickle

Avkommor hos Faraoland

  1. 1
    Kull 1 - ``Royal wedding-kullen`` född/born 2010

    Mamma: Ch Faraoland Yippie Loka

    Namn Titlar Färj
    Faraoland Royal Wedding Cake BRI