Djungeltelegrafen

30 juni, 2017

Mimi på kunglig mark

Fantastiska ”Mimi” Faraoland Miss Flirtation blir inte bara BIR utan också BIG 3 på utställningen i Windsor

Jo och ”Mimi” Faraoland Miss Flirtation

Djungeltelegrafen