Djungeltelegrafen

27 juni, 2017

Snart tillökning

Denna vackra pojke kommer snart hela vägen från Ukraina för att ingå i den utökade Faraoland/Barkless-familjen. Välkommen till Sverige ”Timmy” Celebrity Stile Dominant Star

”Timmy” Celebrity Stile Dominant Star

Djungeltelegrafen